.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 Home | อัตราค่าบริการ |  ค่าบริการนอกสถานที่  

ค่าบริการนอกสถานที่
 

 

อัตราค่าบริการนอกสถานที่

บริษัท แมทคอม เซลส์ จำกัด 

 

สินค้า/รุ่น ค่าบริการ     
KX-TA308BX 1,500.00    
KX-TA616BX 1,500.00    
KX-TEB308BX 1,500.00    
KX-TES824BX 1,500.00    
KX-TEM824BX 1,500.00    
KX-TD1232BX 2,000.00    
KX-TD1232BX 2ตู้เชื่อม 2,500.00    
KX-TD500BX 2,500.00    
KX-TDE100BX/KX-TDA100D/KX-TDA100BX 2,000.00    
KX-TDE200BX/KX-TDA200BX  2,000.00    
KX-TDE600BX/KX-TDA600BX 2,500.00    
KX-NS300 2,000.00    
KX-NS300BX+KX-NS320BX 2,500.00    
KX-NS1000BX  3,000.00    
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  1,500.00    
เครื่องบันทึกภาพ (DVR/NVR) 2,500.00    

 บริการรับ/ส่งเครื่องซ่อม*1

500.00    

 

 หมายเหตุ

1.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ช่างบริการจะแจ้งเวลาในการให้บริการก่อนปฏิบัติงาน

3.เฉพาะเขตกรุงเทพฯ,ปริมณฑล

4.ระยะทางไม่เกิน 25 กม. จากศูนย์บริการฯ 

5.ไม่รวมค่าทางด่วน,ที่จอดรถของฝ่ายช่าง

6.ไม่รวมค่าอะไหล่ในการซ่อม(ถ้ามี)

    *1 ไม่รวมค่าบริการซ่อมของฝ่ายช่าง

   

หากระยะทางมากกว่า 25 กม. คิดส่วนที่เกิน 20.00 บาท/กิโลเมตร

 

คำนวณเส้นทาง จาก