.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 Home | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด | โปรแกรมการจัดการ    


i-PRO Management Software | Panasonic : WV-ASM200W
10/05/2016 04:05 (ประสงค์)

ราคา 23,625.00฿

i-PRO Management Software

Click ดูภาพต้นฉบับ
รหัสสินค้า : WV-ASM200W

- Supports 16:9 video stream and 16:9 HD monitor. Displays 16:9 and 4:3 videos from IP cameras on the same screen.
- H.264 recording data in the SD/SDHC/SDXC memory card can be downloaded.
- Convert file format from n3r (proprietary format) to MP4.
- Online management system enables easy use without dongle.
- Up to 100 recorders, 64 encoders and 256 directly connected cameras can be registered. Up to 6,400 cameras registered in the recorders and 256 cameras registered in the encoders are automatically registered in the WV-ASM200 (the number of the cameras depends on the recorder and encoder).
- With WV-ASE203*1, maximum 500 recorders can be registered, up to 32,000 cameras registered in the recorders are automatically registered in the WV-ASM200 (the number of the cameras depends on the recorder and encoder).
- Live images can be received directly from the camera/encoder or via the recorder enabling flexible network design.
- Multi-Monitor option enables simultaneous use of Operation Display (1 / 4 / 9 / 16 split), Live Display (1 / 4 / 9 / 16 split) and Map Display each on a dedicated monitor.
Single or two monitor operation is also available. A total of 20 screens can be displayed with the simultaneous use of the Operation Display and the Live Display at a time.*2
With WV-ASE202, maximum 64 screens in operation display is possible.
- Up to 16x 30 ips/camera images can be displayed in H.264 1.5 Mbps mode (VGA:Normal quality mode) or MPEG-4 2 Mbps mode (VGA: Normal quality mode, QVGA:High quality mode, depending on the camera and camera setup).
- Up to 400 camera groups: Cameras and multiscreen mode for the Operation Display can be programmed and called up by manual or sequence operation.
- Image resolution dynamically changes depending on the screen mode: VGA for Quad screen, QVGA for 16 split screen, enabling optimum network usage (depending on the camera model).
- Panasonic camera control: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Brightness, Preset position call and program (up to 256), Auto mode, AUX 1 ~ 3, Click Centering, Wheel Zoom, Specified area zoom by mouse dragging (depending on the camera model)
- A camera, a group or a sequence can be called up on the Operatoin Display by their ID with the optional system controller WV-CU950.*2
The camera displayed in the active window can be controlled by the system controller. Recorder playback operation can also be made by the system controller with Jog/Shuttle.
- Alarm notification: A pop-up alarm message is displayed.
- Individual alarm reset is possible.
- Operation Display, Live Display, and Map Display reacts correspondingly with the alarm.
- Displays the present alarm log in red.
- When an alarm occurs, the monitor changes into the map automatically showing where the alarm happened.
- Illustrated camera, alarm and recorder icons for intuitive operations
- Up to 64 camera icons can be freely positioned on a map with alarm status indicated by the color of the icons.*2
- Recorded images of up to 64 cameras (in case with WJ-ND400) can be downloaded by one operation. Downloaded images can be viewed by the viewer software (provided).
- Sophisticated user management: User authentication with time limited password, 5 user levels, User-Camera View/Control partitioning in conjunction with recorder’s user management function, Up to 32 user registrations
- System logs can be saved in CSV format. Operation logs can automatically be erased when specified time has passed (31 / 92 / 184 / 366 days).
- Audio from a camera can be heard and the operator voice can be transmitted to the camera’s audio output through the network (single channel at a time, full/half duplex depending on the camera).
- Recorded audio with the WJ-ND200 or WJ-ND400 or WJ-NV200 can be played back (single channel at a time).
- Video Analytic functions of the WJ-NT314 such as intruder detection and object abandonment/removal detection can be displayed.
- When used with WJ-ND400 series, WJ-HD716/616, WJ-NV200, VMD search can be operated.
- 1-screen/4-screen PTZ compensation function (hereinafter compensation function) from the fish-eye images of the Panasonic Fisheye network cameras (WV-SF438/WV-SF448/WV-SW458)
- Supports 360-degree Network Microphone (WV-SMR10)
- Add Time line function
- Corresponding to the Active directory
*1 WV-ASE203 4 licenses are necessary.
*2 WV-ASE201 is necessary.