.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 



Home | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด | โปรแกรมการจัดการ    






Face Recognition System | Panasonic : WV-ASF900W
10/05/2016 05:05 (ประสงค์)

ราคา (Call.)

i-Pro Facial Recognition Analytics Software

Click ดูภาพต้นฉบับ




รหัสสินค้า : WV-ASF900W

- Add-on face matching function: Add the face matching function by simply adding the necessary devices and the software
- Can be connected up to 20 cameras on a server.

Face search
- Face images that camera detected are stored, and it can be searched later.
- By searching the face DB, you can display the result of each cameras in chronological order and find movement locus of persons.
- Specify camera or date in detected face images and display the result in the list in similarity order.

Face Matching
- When it is matched with registered people, alarm of face matching is output in real-time, and display an alarm history in the list.
- Specified screen image can be played back on control monitor with double-clicking on an alarm history.

People counting, Age and Gender Statistics 
- Count people of detected face and evaluate their age and gender
- Display the result on the screen with statistical graph
- The statistical data can be saved as a CSV file for analytical use.