.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 Home | บทความ | ความรู้ | ระบบกล้องวงจรปิด Panasonic    


Biometrics System
14/03/2009 09:03 (Administrator)
Biometrics System

 

         ในปัจจุบันเรามีระบบรักษาความปลอดภัยและพิสูจน์บุคคลหลากหลายรูปแบบ เช่น การป้อนรหัส ลายเซ็น ฯลฯ แต่การกระทำดังกล่าวไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้แล้ว เนื่องจาก การเข้ารหัสนั้น ก็มีบุคคลอื่นสามารถถอดรหัสของเราได้ รวมถึงลายเซ็นที่มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นได้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ ก็เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ เห็นได้จากข่าวเรื่องการขโมยบัตรเครดิตไปใช้ หรือการกดเงินจากตู้ ATM ที่มีการใช้ วิธีการต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงรหัสบัตรนั้น เป็นต้น ดังนั้นในหลาย ๆ องค์กรที่คุณต้องไปติดต่อทำธุรกรรมด้วยตัวเองนั้น มักมีวิธีที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ว่านั่นคือตัวคุณจริง ๆ หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยขององค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจบัตรประชาชน ใบขับขี่หรือแม้กระทั่งบัตรที่มีชื่อและรูปของคุณติดอยู่ เช่นบัตรพนักงาน เป็นต้น แต่ถ้าหากคุณมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถแสดงบัตรเหล่านั้นได้ เช่น กระเป๋าสตางค์โดนล้วง หรือหล่นหาย เราจะมีวิธีในการพิสูจน์ว่าคน ๆ นั้นคือคุณจริง ๆ ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการนำเทคโนโลยี Biometrics มาใช้ โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใคร ซึ่งส่วนต่าง ๆ ในร่างกายที่ว่านี้อาจเป็น ลายนิ้วมือ (Fingerprints) ช่องตาดำ (Retina Scan) ม่านตา (Iris Scan) โครงสร้างฝ่ามือ (Palm Geometry) รูปหน้า (Facial Recognition) เสียงพูด (Voice Verification) และการ ลงลายมือชื่อ (Signature Dynamics) เป็นต้น ซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่แม่นยำและมีความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากบุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในทุก ๆ ส่วน ถึงแม้จะเป็นแฝด เหมือนที่อาจมีรูปหน้าที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ลายนิ้วมือ ช่องตาดำ ม่านตา หรือโครงสร้างฝ่ามือจะมี เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนเอง

Biometrics คืออะไร
          Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้นในกรณีที่อาจเป็น ผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics การนำ Biometrics มาใช้เทคโนโลยี Biometrics นั้น เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือแม้แต่ระดับประเทศเองเนื่องจากสามารถป้องกันบุคคลที่น่าสงสัย หรือผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาก่อกวนได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยีทางด้านนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การควบคุมการเข้าออกอาคาร การจัดฐานข้อมูลอาชญากร การควบคุมการลงเวลางาน และการตรวจสอบคนเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารในต่างประเทศหลาย ๆ แห่งก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามาใช้กันมากขึ้น เพื่อป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการระบุตัวบุคคลผิดพลาด